Varslar om nya prisökningar på papper

Papperspriserna stiger som en följd av höga energipriser och transportproblem. Foto: Pixabay

Flera pappersleverantörer aviserar betydande prishöjningar under september månad. Det är framför allt de skenande energipriserna som bär skulden, men även dyra råvaror och en stor brist på lastbilschaufförer.

Både Antalis och Igepa går ut med att priserna på papper höjs under september månad. Enligt Antalis har flera av deras huvudleverantörer aviserat prishöjningar till följd av ökande omkostnader.

– Papperspriserna styrs numera till 100 procent av bruken. Det är inte vi grossister som påverkar det utan producentledet, säger Jonas Palmgren, Commercial Director på Antalis i Sverige.

Jonas Palmgren, Commercial Director på Antalis i Sverige. Foto: Arkiv/Peter Ollén

Omfattar flera produkttyper

Han lyfter fram tre avgörande orsaker till att papperspriserna fortsätter att stiga: skenande energipriser, fortsatt höga råvarupriser samt en stor brist på lastbilschaufförer till följd av kriget i Ukraina. Det florerar rykten om att det saknas så många som 100 000 chaufförer i Europa, vilket får stora konsekvenser i transportledet. Men energikrisen är kanske den enskilt viktigaste förklaringen till prisstegringen.

Antalis kommer att höja sina priser mellan 8 och 14 procent från och med den 12 september 2022. Höjningarna gäller för bestruket och obestruket papper, kontorspapper, färgat/designpapper samt kuvert.

Energioro på bruken

Företaget befarar att prisökningen inte är den sista.

– Varje gång hoppas man innerligt att det är den sista, men förmodligen är det inte det. Vi har fått information från bruken om att de är oroliga för energiprisutvecklingen och de flaggar för att det kan bli snabba prisförändringar framöver, säger Jonas Palmgren och fortsätter:

– Även vi är oroliga för tillgången och priserna på papper, det är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill kunna leverera rätt produkt till kunden, i rätt tid och till rätt pris.

Osäker vinter

Jonas Palmgren tror dock att den prisuppgången som varit de senaste 18 månaderna kommer att mattas av på sikt.

– Min personliga gissning är att det inte kommer vara en så radikal uppgång som vi har sett, men det beror på vart energipriserna tar vägen. Det har slagits nya prisrekord nu under augusti, frågan är hur det kommer att se ut i vinter.

Minskad rysk gasimport

Även Igepa-gruppen påverkas av stigande priser hos leverantörerna och meddelar att prishöjningar väntar i september. Flemming Friche, dansk försäljningsdirektör på E. Michaelis & Co som är en del av Igepa, kommenterar situationen så här:

– Våra leverantörer rapporterar alla om stigande energipriser, vilket mestadels beror på ytterligare underskott på gastillförsel på grund av lägre energiimport från Ryssland, vilket i sin tur driver upp produktionskostnaderna för papperstillverkarna.

“Permanent stresstest”

Vidare säger han att även transporterna, både på land och till sjöss, innebär en stor utmaning.

– Bristen på godskapacitet håller på att bli ett permanent stresstest på grund av den ständiga bristen på förare och stora trafikstockningar i hamnarna. Konsekvenserna är bland annat att råvaror för tillverkning av papper ofta levereras sent på grund av störningar i försörjningskedjan, vilket leder till produktionsnedskärningar eller förseningar, säger Flemming Friche.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: