Eskils: ”Vi ligger riktigt bra till för volymtillskott”

Satsningar, framför allt inom storformat, börjar bära frukt för Eskils tryckeri som ökar närvaron med ett säljkontor på ny adress i Stockholm. Foto: Claes Nordström

Nyrekryteringar och storformatssatsning, ett nybyggt höglager och utveckling av digitala verktyg. Satsningarna börjar ge effekt hos Eskils i Borås. Målet är att bli ännu snabbare från order till leverans.

Det har börjat lossna ordentligt för Eskils Tryckeri som genomför satsningar på fyra områden.

– Min vision framåt är att vi ska erbjuda så mycket mer än bara trycksaken. Det är det Eskils har byggt upp och det är det vi ska utveckla nu, att bistå med så mycket mer, säger vd:n Henric Wiklund om satsningarna som nu börjar bära frukt.

Henric Wiklund, vd på Eskils tryckeri.

På personalsidan har Eskils anställt nya medarbetare senaste året. Det gäller dels till produktionen i Borås, dels till säljkontoret i Stockholm som nyligen flyttat till nya större lokaler i Hammarby Sjöstad. Med huvudstadsregionen som arbetsfält har tre rekryteringar gjorts för att få en utökad arbetsstyrka inom sälj- och projektledning.

Henric Wiklund betonar vikten av att vara nära kunderna. Många är stor­kunder inom detaljhandeln som de bistår med kampanj- och marknadsföringsmaterial.

– För sju år sedan bestämde vi oss för att ha ett kontor i Stockholm. Det har nu utökats. Andel kunder med kontakt­personer i Stockholm ökar och vikten av närhet och fysiska möten är en viktigt del i vårt kunderbjudande.

Nytt bolag i koncernen

Eskils tryckeri är ett av fem bolag i ACG-gruppen, en familjeägd koncern som förra året fyllde 100 år och har sitt säte i Borås. Det senaste bolaget heter ACG Development och är ett utvecklingsföretag som kommer Eskils och dess kunder väl till gagn. Företaget består av ett antal systemutvecklare, anställda för att utveckla digitala verktyg, såsom webbshoppar och beställningsportaler.

– De får uppdrag av de olika systerbolagen, däribland Eskils för att ta fram skräddarsydda digitala lösningar, säger han och fortsätter:

– Det är stödsystem för att göra flöden bättre för våra kunder när de lägger beställningar. Där finns historik och bildmaterial. De kan ladda upp material, titta på tidigare beställningar som gjorts med mera. Det blir ett mer digitaliserat flöde.

Hur kommer det sig att ni väljer att utveckla dessa kundportaler inhouse?

– Dels ser vi en styrka i det här när vi har en dialog med kund. Att ha egen personal som sitter med på dessa möten är en styrka. Efter ett sådant möte blir det alltid uppföljningsmöten. Då blir vi mycket snabbare med att ge svar i och med att vi kan involvera vår egen personal. Vi bygger även in en långsiktig kompetens i verksamheten. Det ser vi som viktigt inför framtiden.

Michaela Wadell på Eskils så viktiga pack- och distributions­avdelning. Foto Claes Nordström

Att ha en storkoncern i ryggen som omsätter en halv miljard kronor har även andra fördelar. Genom ACG-gruppen använder de koncernens egenutvecklade affärssystem och faktureringslösning.

– Vi har en bra support från moderbolagets IT-avdelning. Det gör det lite lättare för oss så att vi kan fokusera på att producera trycksaker.

Nybyggt lager

Ett stenkast bort från produktionen har Eskils byggt ett nytt höglager som sysselsätter tre anställda. De får nu möjlighet att lagerhålla tryckta produkter och kampanjmaterial som sampaketeras innan det skickas i väg till kunden. Henric Wiklund säger att höglagret är knutet till webbshopparna, och även om mindre beställningar blir vanligare och skickas iväg direkt till kund har Eskils ett behov av att kunna hantera större volymer i lager.

– Det finns ekonomi i att göra stora körningar emellanåt. Det är något vissa kunder också vill ha. Vissa upplagor körs bättre i stora serier, det blir mer ekonomiskt. Och ibland är det ett övervägande man får göra, att köra några överexemplar och lagerhålla dem för att komplettera om material går sönder, eller om det behöver göras extra utskick.

– Jag tror en av våra styrkor, som vi måste fortsätta med, är att vara snabba från order till leverans. Där har branschen generellt skämt bort kunderna lite genom att vara väldigt snabbfotade.

Köpt nya maskiner

Han säger att avgörande i den frågan blir att ha en effektiv produktion, en bra produktionsplanering och en flexibel maskinpark.

Jan Ekberg, tryckoperatör vid offsetpressen. Foto: Claes Nordström

Hur tycker du att ni står er där i dag?

– Vi står oss väldigt bra rustade. Vi har fortsatt tillgänglig kapacitet, och vi har köpt till ytterligare maskiner under det här året så vi ligger riktigt bra till för volymtillskott framför allt på storformatssidan. Vidare är vår personals kompetens och engagemang en mycket viktig del i vår framgång. Utan dem och deras insatser hade vi inte nått dit där vi står idag.

Foto: Claes Nordström

Storformat, digitaltryck och offset är företagets stora volymenheter, all produktion sker i Borås. Många kunder finns i retail- och butiksbranschen.

– Vi riktar in oss på de kunder som per automatik har ett brett behov av många olika trycksaker, både offset, digitalt och storformat. Ett företag som har hela det behovet är viktigt för oss. För de stora formaten har Eskils tre Durst-maskiner. En av dem är den nya P5-toppmodellen som levererades i maj månad. Företaget har nu två hybridmaskiner som kan trycka på både rullmaterial och mediaskivor. Storformatssidan är en betydande del av försäljningen.

– Vi tror fortsatt på att storformat kommer att vara en viktig del i de segmenten vi jobbar mot.

– Genom investeringarna får vi modernare teknik, ökad kapacitet och en högre kvalitet. Det är också uv-led vilket ger fördelar för värmekänsliga material men också på miljösidan med lägre energiåtgång.

Offset och HP Indigo

Han säger att teknikutvecklingen gått framåt, både digitalt och analogt. För offsetproduktionen trycks 70/100-format i en Heidelberg-press. I den maskinen trycks allt som ska bli till större upplagor – foldrar, broschyrer och kataloger. Men de har också två produktiva HP Indigo-maskiner på digitaltrycksavdelningen som kan avlasta. En i 50/70-formatet och en i A3-formatet. I dag görs i princip en avvägning inför varje jobb, huruvida det ska tryckas digitalt eller i offset.

Jan Andersson arbetar bland annat vid företagets två HP Indigo-pressar på digitaltrycks­avdelningen. Foto: Claes Nordström

– Digitaltrycket försöker få en bättre ekonomi i de större upplagorna. Och offset för­söker få bättre ekonomi i de mindre upplagorna. Det gör att de möter varandra. Det innebär att man måste göra kalkylen kring beläggning, snabbhet, effektivitet och kostnad i körningen för att balansera var upplagan läggs, säger han men understryker dock att han ser att de digitala upplagorna har ökat i kvantitet genom åren.

– Förr om åren var kunderna mer intresserade av i vilken maskin det skulle tryckas. Det har förändrats. Nu är det mer att kunden säger att trycket ska se ut på ett visst sätt. Men vilken maskin det ska köras i, det överlåts till oss att bestämma.

Han framhåller även tryckeriets logistikenhet som en central del för att ordrarna ska levereras rätt – och i tid.

– Där är vi väldigt duktiga sedan många år tillbaka på att göra utskick direkt till respektive kunds enhet eller butik. Den distributionen sker direkt härifrån Borås. Vi skickar alltså inte till någon tredje part. Det gör att vi sparar tid, ekonomi och miljö eftersom vi sampackar allt här i Borås. En utmaning för branschen i dag är att bemästra en generell volymnedgång där man tappar tryckt grafisk produktion till digitala medier, enligt Wiklund:

– Vi vill jobba med lokala leverantörer så långt det går och det hoppas jag att våra kunder också vill göra. Branschen har även förlorat ganska stora tryckvolymer utomlands till länder med lägre produktionskostnader. De volymerna hoppas jag att vi får tillbaka till Sverige så att vi får mer lokalproducerade trycksaker.

Kartlägger allt i verksamheten

Sedan två år tillbaka har Eskils tagit ett stort grepp om miljön för att bli ett klimatneutralt tryckeri. Företaget inledde då ett samarbete med Climate Partner, ett globalt tyskt företag som har arbetat mycket med att sätta ISO-standarder för den grafiska branschen.

– Vi kände att de är en av de absolut bästa i branschen för att göra detta. De kartlägger allt vi gör och vilka CO2-utsläpp det genererar. Allt från vår egen produktion, samtliga inleveranser på råmaterial och samtliga leveranser ut till alla kunder.

– Vi ska sänka våra CO2-utsläpp varje år framåt. Det är principiellt viktigt för oss att ha en siffra på reduktion.

Anders Karlsson staplar tryckt skivmedia när Sign&Print är på besök. Foto: Claes Nordström

När allt är analyserat ner på detaljnivå och färdigräknat under ett år får man fram ett totalsaldo uppdelat på olika områden. Dessa tar Eskils med sig in i nästkommande år med syftet att göra förbättringar i verksamheten. Inget lämnas därhän: utsläpp, värme, elektricitet, tjänsteresor och till och med all personals pendling till och från jobbet tas med i beräkningen.

– Nu har vi en leverantör som gör det möjligt för oss att vi kan räkna ut exakt hur många gram eller kilo CO2 varje produkt kostar. Det är viktigt för oss att kunna bistå med den kunskapen till kunderna, säger han och tillägger att det också är viktigt att handla med närliggande lokala leverantörer och att välja de som har ett stort miljöfokus.

Eskils håller också på att lansera ett eget miljösortiment med alternativa råvaror under namnet Ecoline. Oavsett om kunden önskar en golvvinyl, ett skivmaterial eller en papperskvalitet så ska dessa kunna fås som miljövänliga alternativ. Sortimentet ska växa successivt:

– Detta finns parallellt med vårt ordinarie sortiment. Kunden kan välja en produkt ur Ecoline-sortimentet för att på så sätt minska sin miljöpåverkan. Det tror vi mycket på framåt.

Sedan februari har försäljningen tagit rejält med fart för Eskils, enligt Henric Wiklund.

Ser återhämtning i försäljningen

Företaget har 52 anställda. I bokslutet som stängde i augusti 2021 omsatte företaget 83 miljoner kronor. Ett normalår ligger försäljningen på uppåt 100 miljoner per år. Dit ska Eskils nu ta sig tillbaka till efter pandemiåren som slog hårt mot butiksbranschen.

– Vi lyckades hålla siffrorna ganska bra under corona. Vi sjönk mindre än vad branschen som helhet gjorde. Dessutom sjunker volymerna kontinuerligt i branschen. Det är en generell nedgång men vi klarar det här genom att hitta nya affärer och nya kunder.

Henric Wiklund säger att målsättningen är att försäljningen i år hamnar någonstans mellan 90 och 100 miljoner kronor.

– Branschen börjar återhämta sig och vi har haft ett riktigt bra kalenderår 2022. Sedan februari har det tagit rejält med fart.

Eskils affärsstrategi framåt bygger mycket på satsningarna de nu gör på flera områden. I takt med att försäljningen ökar igen öppnar han även för att nyanställa och vidareutveckla maskinparken.

– Många av de bitarna som faller på plats nu och som vi jobbar med tror vi är rätt för framtiden. Det handlar om kompetent perso­nal som också är nära, en maskinpark som både kan leverera hög kvalitet och effektivitet för snabba leveranser och omställningar, men också en produkt som är miljöinriktad, där fokus ligger på att visa vilken miljöeffekt en produkt får. Det tror vi är viktigt, säger Henric Wiklund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: