Osäkra tider när branschen möttes på Print Next

Foto: Claes Nordström
PUBLICERAD: 30 november 2022
UPPDATERAD: 30 november
Uppåt 165 deltagare tog del av föredragen på Print Next.

Under Print Next framkom dystra rapporter om ekonomisk inbromsning, stigande energi- och papperspriser och inflation. Det osäkra läget framåt låg som en våt filt över branschträffen. Men det fanns också ljuspunkter, nytänk och inspirerande presentationer som publiken fick lyssna till.

Under Print Next-träffen på hotellet Royal Park i Frösundavik fick en publik på cirka 165 deltagare möjlighet att lyssna till 15 talare under heldagen 24 november. I pauserna fick den samlade skaran deltagare med leverantörer, grafiska producenter och även beställare chans att nätverka och utforska Discovery Zone där en rad utställare fanns representerade.

Betydelsen av tryck

Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen, inledde från scenen med att ge en nulägesrapport om den grafiska industrin. Hon tog avstamp i att lyfta fram det tryckta mediets betydelse, olika användningsområden och att trycket faktiskt gör sig påmint överallt. Detta i en tid när de flesta annars pratar digitalisering.

– Den grafiska branschen är relevant och behövs – alla människor är i behov av den. Den är en del av samhällsutvecklingen, sa hon och tog upp några exempel. När du är ute och promenerar på stan eller i butiker fastnar dina ögon på tryckt kommunikationen mest hela tiden. Trycket kan också bli en demokratifråga, valåret 2022 innebar att det trycktes miljontals valsedlar. Hon fortsatte sedan över till e-handeln och förpackningar, där förpackningstrycket och formgivningen närmast har blivit synonymt med varumärken. Unboxing-hypen är en annan trend, likaså hållbarhetstänket att varumärkesägare allt mer gör övergången från plast till fiberbaserat i sina förpackningar. Men det finns även tryck som gemene man vanligtvis kanske inte tänker på. Till exempel att det sitter omkring 1 000 etiketter i en nyproducerad bil.

Står inför avtalsrörelse

Eva Glückman redogjorde även för Grafiska Företagens arbete under året och en titt framåt på vad som fortskrider 2023. Det har varit ett hektiskt år. Hon lyfte bland annat omvärldsfrågor, pappersstrejken på UPM, valåret, kompetensförsörjningen samt det nya huvudavtalet och förändringarna i LAS (Lagen om anställningsskydd) som började gälla 1 oktober. Ett avtal hon menar ger arbetsgivare större flexibilitet samtidigt som anställda får tryggare omställningsmöjligheter. Det har också varit ett stort EU-fokus för medlemsorganisationen med nya förslag och direktiv kring arbetsrätt och andra branschrelaterade frågor.

”Svåraste någonsin”

Under 2023 löper Grafiska Företagens kollektivavtal ut. Arbetet inför den kommande avtalsrörelsen är i full gång.

– Vi brukar alltid säga att vi står inför en svår avtalsrörelse. Men nu måste jag verkligen säga att vi står inför den svåraste avtalsrörelsen någonsin, säger hon och understryker att Sverige befinner sig i ”ett exceptionellt läge” med  rekorddyr el, Riksbankens höjda styrränta, inflation och att de precis fått veta att Sverige kommer att ha sämst tillväxt bland OECD-länderna nästa år. Samtidigt sätter fackens höga lönekrav press på arbetsgivarna. Det blir problematiskt, säger hon även om hon är övertygad att ett avtal kommer att komma på plats. 21 december byter parterna avtalskrav och 31 mars nästa år ska de nya avtalen vara klara.

Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.
Gav ekonomirapport

Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna, höll ett anförande under rubriken Den skogsbaserade industrins nuläge och utveckling. Hon underströk att den rejäla avmattningen vi sett i ekonomin har drivits fram av två globala kriser, Rysslands krig i Ukraina och en för expansiv penningpolitik. Hon utdelade kängor till den dåliga energipolitiken i både Sverige och i EU samt Kinas onödiga pandemiåtgärder med nedstängningar vilket också spätt på inbromsning i ekonomin, skapat inflation, höjda elpriser och dyrare transportkostnader vilket gjort att hushåll och företag blivit ”deppiga” – konsumtionen stannar av och företagens investeringar går ner.

– Det är det som driver den här avmattningen, säger hon men tillägger att Skogsindustrierna ändå bedömer att elpriser och inflationen förmodligen väntas falla tillbaka i sinom tid.

Leveransproblemen som sköt i höjden under pandemin har successivt sjunkit sedan 2021 och närmar sig ner mot index 0,0, vilket betyder att leveranserna flyter på utan problem.

Flaskhalsar och prischocker finns kvar, men tecken finns på att det börjar gå åt rätt håll. Hon lutade sig mot grafer och statistik när hon förklarade med ett exempel från den tyska tillverkningsindustrin att när det gäller materialleveranser till företag så att de ska kunna komma igång att producera i förhållande till ordrar de får in så är det fortfarande svajigt, men gapet börjas slutas.

– Så den här obalansen som skapar inflation, den har minskat.

Börjar plana ut

Utvecklingen för den globala handeln och industriproduktionen ser liknande ut. Från att ha rasat under inledningen av pandemin 2020 börjar det plana ut även om det går upp och ner på grund av exempelvis höjda energipriser och Kinas pandeminedstängningar.

Grafen visar att producentpriserna stiger i Sverige.

Åhörarna fick även en statusrapport kring grafiskt papper, kartong och förpackningar. Produktion och leverans av grafiskt papper har visat på en fortsatt minskning under hösten i Sverige. Samtidigt ökade papperspriserna dramatiskt. Den grafiska produktionen visar också en nedåtgående trend, även om en viss ökning skett under 2021 och 2022.

Fortsatt stigande priser

Hon avslutade med att hänvisa till en undersökning gjord av Konjunkturinstitutet där tillfrågade inom grafisk produktion tror på fortsatt stigande priser. Även om de tillfrågade har en positiv inställning tror majoriteten på ett gradvist sämre läge för den grafisk produktion. Det är dock inte är i närheten att vara så illa som 2020.

Produktion och leverans av grafiskt papper har visat på en fortsatt nedgång i Sverige även i höst.

Förmiddagen fortsatte med en presentation av norrmannen Kjetil Amundsen, vd för Idé House of Brands. Företaget med fokus på produktmedia, expo och storformat har funnits i 35 år. De finns representerade i hela Norden och omsätter cirka 700 miljoner. Huvudbudskapet under föreläsningen var Produktmedia – en värld av möjligheter. Han backade upp budskapet med IRM:s senaste undersökning av den totala reklamförsäljningen. Där utgör produktmedia 8 procent, en total försäljning på 81,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 13,5 procent jämfört med föregående år.

 

Kjetil Amundsen, vd för Idé House of Brands.

För att belysa produktmedia och dess kraft inledde han med att lyfta fram Donald Trumps vinnande presidentvalkampanj inför amerikanska valet 2016 med sloganen Make America great again. Han menade att den måste ha varit den mest lyckade produktmediakampanjen någonsin.

Vidare fortsatte han leverera sex trender och framtidsspaningar som kommer att bli värdefulla att ha koll på som företagare. Vikten av att våga förändra sig i takt med att världen snabbt utvecklas blir allt viktigare. Det går inte att sitta tillbakalutad. Det som gav dig framgång igår ger dig inte framgång imorgon. Kjetil Amundsen sa från scenen att vi står inför en teknologisk tsunami. Digitaliseringen och robotiseringen är redan här och tar över allt mer i tillverkningsindustrin.

Kvinnor regerar

Han lyfte också fram att Women Rule – ”det går inte att fortsätta hålla tillbaka kvinnorna”. Flera studier visar att kvinnor är bättre ledare och mer effektiva än män. Kvinnor får högre poäng i kompetenskriterier och företag med fler kvinnor i styrelsen når bättre resultat. Han påpekade att på hans eget företag, House of Brands, är 79 procent av de alla anställda kvinnor. I ledarpositioner är 56 procent kvinnor.

Han berättade även om den yngre generationens inställning till arbete. De växer upp ställer helt andra krav på vilka arbetsgivare de väljer. Det är inte enbart hög lön och ett intressant arbete som lockar. En attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda en god social miljö på arbetsplatsen, flexibla arbetstider och ha fokus på hälsa för sina anställda. Annars finns risken att arbetstagaren anammar quiet quitting – gör ”en tyst nedtrappning” i sitt arbete och endast utför sitt jobb med minsta möjliga ansträngning.

Två andra spaningar Kjetil Amundsen la fram var vikten av att ge sina anställda träning och kompetensutveckling samt att en stark kultur i ett företag överväger dess strategi.

Printpools vd Malin Aspnäs.

Malin Aspnäs, vd på Printpool, gav en introduktion till företaget och hur de arbetar för att vägleda sina kunder. Företaget är en oberoende inköpstjänst för trycksaksköpare. Deras kunder köper tryck för cirka 200 miljoner kronor om året. De förmedlar sina tjänster i två produktsegment. Dels böcker av olika slag, dels marknadsprodukter såsom butiksmaterial, oadresserad direktreklam och displayprodukter.

– Vi ska inte ha produktion utan vi ska vara upphandlare. Det har alltid varit mottot.

Uppgifter om koldioxidutsläpp

Malin Aspnäs förklarade att de ser sig som konsulter för att hjälpa och stötta trycksaksköpare att välja rätt leverantör, via ett beställningsverktyg de byggt upp. Från att ha byggt ett kalkylsystem för prisuppgifter tittar de nu även på att kunna leverera uppgifter till kunderna om CO2-värden.

Stefan Blomqvist, 21 grams vd och grundare. Företaget arbetar för att pressa portokostnader genom att erbjuda optimerings- och digitaliseringslösningar till fysiska postutskick.

När fungerar fysisk kommunikation som bäst? En lektion i detta gav 21 grams vd och grundare Stefan Blomqvist och presenterade även resultatet av företagets färska undersökning Kanalvalet 2023. I undersökningen framkom bland annat mer än hälften i dag har en digital brevlåda för exempelvis post från myndigheter och försäkringsbolag. 35 procent föredrar att få adresserad reklam som vanlig post och 24 procent väljer hellre att få reklamen via e-post. 32 procent säger helst nej tack till att ta emot reklam. 56 procent av de tillfrågade i undersökningen betalar i dag sina fakturor via mobilen.

– Banken har flyttat in i mobilen, konstaterade Stefan Blomqvist och hänvisade bland annat till att betallösningen Swish blir allt populärare. Användningen av tryckta QR-koder på papper har också fått ett uppsving, exempelvis som en del i tryckta reklamkampanjer eller för att uppmana till att anmäla autogiro digitalt – direkt från ett fysiskt brev via QR-koden till mobilen för att göra en autogiro-anmälan.

Rick Molenaar, marknadschef på Hello Print.

Hello Print med huvudsäten i Rotterdam och Valencia startade 2013 och är i dag aktiva på 13 marknader i Europa. Marknadschefen Rick Molenaar berättade om det snabbväxande företagets historia och den rejäla satsningen som pågår för att suga åt sig fler trycksaksköpare men också återförsäljare och grafiska företag som lokalt kan producera det som beställs via plattformen.

Ökar 20 procent varje månad

Satsningen i Sverige sjösattes i början av året och enligt Rick Molenaar har försäljningen ökat med cirka 20 procent månad för månad sedan dess. Trycksaksköpare i Sverige kan designa och beställa sina tryck- och profilprodukter via helloprint.se. Å andra sidan, är man en designer, ett tryckeri eller en byrå kan man ansluta sig till partnerskapsprogrammet Helloprint Connect. Företaget har också utvecklat ett API som gör det möjligt att bygga webbshoppar med direkt koppling till plattformen.

Läs vidare

Standardiserade robotlösningar ska lyfta storformatsbranschen

Under de senaste åren har automatisering stått högt upp på önskelistan hos många skärbordskunder. Zünd Scandinavia har svarat genom att utveckla robotlösningar som kan uppfylla enskilda kunders specifika behov.
robot_zund_01a

Heidelberg Nordic: En kort svacka sen ljusnar det igen

Heidelberg Nordic rustar för en kort lågkonjunktur och förändringar på marknaden, men tror på en snabb vändning.
Heidelberg_01

Nize lägger många planer för 2023

Nize Equipment kom springande in i 2023 efter en hektisk avslutning på förra året. Det betyder att kursen ännu inte är satt för alla planer för det nya året, men en sak är säker, det blir fullt upp. 
nize_01

Lägesrapport: Utsikter för pappersmarknaden 2023

Fjolåret präglades av stor turbulens på pappersmarknaden. Vi intervjuar IGEPA:s försäljningschef Flemming Friche för att få hans analys om situationen på pappersmarknaden. Vad händer med priserna år 2023?
pappersbruk

Senaste nytt

Standardiserade robotlösningar ska lyfta storformatsbranschen

Under de senaste åren har automatisering stått högt upp på önskelistan hos många skärbordskunder. Zünd Scandinavia har svarat genom att utveckla robotlösningar som kan uppfylla enskilda kunders specifika behov.
robot_zund_01a

Heidelberg Nordic: En kort svacka sen ljusnar det igen

Heidelberg Nordic rustar för en kort lågkonjunktur och förändringar på marknaden, men tror på en snabb vändning.
Heidelberg_01

Nize lägger många planer för 2023

Nize Equipment kom springande in i 2023 efter en hektisk avslutning på förra året. Det betyder att kursen ännu inte är satt för alla planer för det nya året, men en sak är säker, det blir fullt upp. 
nize_01

Screentryckarprofil har gått ur tiden

Jan Enberg, stark profil inom screentrycket i Sverige och internationellt, har gått bort. Föreningen Fespa Sweden minns sin hedersmedlem i en minnestext.
Jan-Enberg