Heidelberg justerar strategin efter ett positivt år

PUBLICERAD: 26 juni 2023
UPPDATERAD: 26 juni
Med den digitala etikettmaskinen Gallus One vill Heidelberg bygga vidare på sin position på den växande etikettmarknaden. Foto: Pressbild

Heidelberg överträffade sina egna förväntningar under det utmanande räkenskapsåret 2022/2023.

Teknikföretaget genererade en försäljning på 2,435 miljarder euro jämfört med 2,183 miljarder euro föregående år, en ökning med cirka 12 procent. Det justerade rörelseresultatet ökade från 5,1 procent till 7,2 procent. Det fria kassaflödet var positivt och uppgick till 72 miljoner euro, men denna siffra gynnades av engångseffekter som t.ex. fastighetsförsäljningen.

Ny affärsstrategi

Med sin tvåspårsstrategi strävar Heidelberg efter två viktiga strategiska mål. För det första vill företaget stärka sin tryckeriverksamhet genom att förstärka sina insatser inom förpackningar och digitaltryck. För det andra vill Heidelberg, som man redan har gjort med sin wallbox-verksamhet (laddningsstationer för elbilar), öppna nya marknader vid sidan av sin kärnverksamhet.

Framgångsrikt räkenskapsår 2022/2023

Tack vare ett starkt sista kvartal var försäljningen under räkenskapsåret 2022/2023 något högre än den förväntade nivån på 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 2,435 miljarder euro. Stark tillväxt inom segmentet Packaging Solutions bidrog särskilt till resultatet. Orderstocken den 31 mars 2023 var fortsatt hög och uppgick till cirka 848 miljoner euro (första året 901 miljoner euro).

Nettoresultatet efter skatt uppgick till 91 miljoner euro. Detta resultat var därmed mycket bättre än den förväntade lilla förbättringen jämfört med föregående år (33 miljoner euro). Det överträffade också marknadens förväntningar, som redan under räkenskapsåret hade överskridit den ursprungliga prognosen.

Ökade investeringar på tillväxtmarknader

Den globala efterfrågan på förpackade varor fortsätter att öka. Förpacknings-, etikett-, och märkningsindustrin gynnas särskilt av detta, vilket gör det till ett viktigt kärnsegment för Heidelberg.

Förpackningssegmentet står redan för cirka hälften av Heidelbergs omsättning. Denna andel har successivt ökat under de senaste åren. En utveckling som Heidelbergs egna innovationer har bidragit till. Med den nya generationen arkoffsetpressar Speedmaster XL 106 kan framför allt kartongtillverkare öka sin nettoproduktion med upp till 10 procent. Det flexografiska rulltryckssystemet Boardmaster, en helt ny produkt, fördubblar produktiviteten vid tryckning av priskänsliga vikbara kartonger jämfört med sin föregångare.

Heidelberg avser att använda denna teknik för att stödja sin strategi och tillväxt. I linje med sin tvåspårsstrategi fokuserar man också på tillväxt inom digitaltryck – ett segment som har den starkaste tillväxten på etikettmarknaden med en takt på cirka 6 procent. Med Gallus One vill företaget bygga vidare på sin position på denna marknad.

Tack vare sina laddningslösningar för elfordon har Heidelberg framgångsrikt positionerat sig på tillväxtmarknaden för inhemsk elektrisk mobilitet i Tyskland genom sitt dotterbolag Amperfied GmbH. För att nå en större kundbas i framtiden driver företaget vidare sin expansion till andra europeiska länder.

Dessutom utökas produktportföljen med en wallbox med solcellsfunktion för att dra nytta av det växande antalet solcellsinstallationer i hemmen.

Utsikterna präglas av osäkerheter

Räkenskapsåret 2023/2024 kommer även fortsättningsvis att påverkas av ovanligt utmanande förhållanden, såsom stigande material-, energi- och personalkostnader. Heidelberg avser att fortsätta kompensera för detta genom höjda försäljningspriser.

Vid en avvägning mellan möjligheter och risker – och under förutsättning att den globala ekonomin inte utvecklas svagare än vad som förutses av relevanta institut eller till och med går in i en recession – förväntar sig Heidelberg att omsättningen för räkenskapsåret 2023/2024 kommer att ligga i linje med det senaste räkenskapsåret. Ett ytterligare antagande i detta sammanhang är att det inte kommer att ske några betydande förändringar i de viktigaste växelkurserna för företagets affärsverksamhet.

Läs vidare

Storsatsande Visutech: "Det ligger rätt i tiden"

Visutech slog på stora trumman på årets Sign&Print Scandinavia med dubbla montrar. Inte minst för att visa produktnyheterna hos nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech 1

Vd-byte och produktnyheter hos Horizon

Horizon Nordic kom till Sign&Print-mässan inte bara med produktnyheter utan även med en ny vd vid rodret. Det som var sig likt var fokuset på efterbehandlings- och automationslösningar.
Horizon 4

Färska nyheter och försäljningar hos Plockmatic

När Plockmatic summerar årets Sign&Print Scandinavia så omfattar det flera maskinförsäljningar.
– Jag har inte hunnit räkna än, men det är ett gäng, säger Tommy Jönsson, försäljningschef på Plockmatic Sverige.
Plockmatic 1

Skärning med kollaborativa robotar

Automation med robotlösningar. Det står i fokus hos Zünd under Sign&Print Scandinavia.
– Vi vill få fler att inse att det är nästa steg i utvecklingen, säger Henrik Larsson Hedblom på Zünd Skandinavien.
Zund 2

Senaste nytt

Kunden kan byta wrapmaterial på bilen med några klick

Den stora nyheten hos Spandex var det nya 3D-designprogrammet Zeno. Den prenumerationsbaserade tjänsten låter kunden testa olika wrappingmaterial och färger i datorn innan köparen bestämmer sig.
DSC_4662

Storsatsande Visutech: "Det ligger rätt i tiden"

Visutech slog på stora trumman på årets Sign&Print Scandinavia med dubbla montrar. Inte minst för att visa produktnyheterna hos nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech 1

Alvöen bjöd på flera nyheter

En butiksskylt med diamantpolerad logga, en kub med mönster i ett svart stenliknande material och ett specialtillverkat båtfönster. Det var några exempel på spännande applikationer som Alvöen visade upp i sin monter.
Alvöen 4

Riso satsade allt på ett starkt kort

Riso lät sin nya snabba bläckstråleskrivare Riso Valezus T1200 spela den självklara huvudrollen i sin monter. Tillverkaren vill fylla ett hål på marknaden utanför segment som laser och toner. Det var första gången som modellen T1200 visades för den skandinaviska publiken.
DSC_4959