2013 blev ett mycket bra år för Studentlitteratur AB

Kurslitteraturjätten Studentlitteratur AB släpper sin årsredovisning för räkenskapsåret 2013, och resultaten är positiva. Studenlitteraturs verksamhet består av förlagsverksamhet för skola och universitet samt kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Södermanlands Nyheter AB:s redovisade resultat för 2013

Södermanlands Nyheter AB, med dotterbolag, ägs i huvudsak av Eskilstuna-Kuriren AB. Moderbolagets huvudsakliga verksamhet är Dagstidningen Sördermanlands Nyheter med tillhörande hemsida (www.sn.se). Deras verksamhet involverar även tidningsutgivning, annonsförsäljning, civiltryckeri och tidningsdistribution.