Skatteverket tog över – så blev det

SPAR, Statens personadressregister, är en av direktmarknadsförarnas viktigaste källor för målgruppsurval. I 30 år har SPAR skötts av företaget Infodata. Men nu har ansvaret för SPAR, när det gäller tjänster för målgruppsurval, successivt sedan 2011, övertagits av Skatteverket. Oron har varit stor både bland annonsörer och bland leverantörer sedan vi i december 2008 fick kännedom […]