Marknadsföring mot den nya generationen

Kommer du ihåg när all kundkommunikation ägde rum i en eller till nöds två kanaler? Utvecklingen går fort och spelreglerna för marknadsförare har under de senaste åren förändrats radikalt. Den kunskap om kunder och potentiella kunder som man lyckats samla in ska idag inte enbart fördelas via ett stort antal kanaler, utan även helst kommuniceras […]