Publicerat av:

Per Marklund


Grafisk teknik sätter ribban för framtidens ISO-standarder

Den svenska kommittén för grafisk teknik inom ISO, SIS/TK 434 träffades på Brand Factory i Farsta, för sitt höstmöte. Kommittén deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida ISO-standarder.

Publicerat av: 

Var med och påverka den grafiska branschen

Globalisering och digitalisering ökar behovet av gemensamma standarder. Gå med i arbetsgruppen för grafiska standarder i Sverige, SIS/TK 434 Grafisk teknik. Utöver att vara med och påverka vad som ska ingå i standarderna så får man också…

Publicerat av: 

Chris om bläcktryckets framtid

Chris Jordan arbetar som konsult inom tryck med att ge strategiska råd. På Grafkom tog han upp vad som kommer att hända inom bläcktrycket de närmaste åren. Chris tog upp tre områden där det kommer att ske stora förändringar…

Publicerat av: 

Så gör du gröna affärer

Ett miljömärkt tryckeri kan ta andelar i myndighetssvängen när den nya lagen…

Publicerat av: 

Sverige och världsekonomin i förändring – så påverkas du

För första gången sedan finanskrisen ser konjunkturutvecklingen rätt ljus ut i de flesta delarna av världen, enligt John Hassler ekonomiprofessor på Stockholms universitet. Men det finns risker och problem som…

Publicerat av: 

Grafkom höll nätverksträff i Saltsjöbaden

Nätverksträffen samlade 150 deltagare, som kunder, konsulter, leverantörer och grafiska producenter. Grafkom I/0 hölls under två dagar, den 26 och 27 april med intressanta…

Publicerat av: 

Här finns tillväxten och möjligheterna

Ola och Ulf berättade att den grafiska branschen är dålig på att synas och visa upp alla lösningar som finns. ”Jag visste inte om att ni kunde göra …

Publicerat av: 

Vässa ditt kunderbjudande med Print Power

– Print Power är ett av projekten som Grafiska Företagen driver för att öka medlemsföretagens konkurrenskraft. Det gör vi genom att stötta …

Publicerat av: 

Branschens utmaningar ur ett millennieperspektiv

– Vi tre tillhör generation Y och tänk dig denna generation som dagens kund. Vi vill se snabba resultat, sätter värde på vår tid …

Publicerat av: 

Grafisk bransch – på spåret eller inte?

Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen öppnade Sign&Print Scandinavia med en bild som visar att omsättningen minskade tolv procent …

Publicerat av: