Kategori: news sponsor agi newsletter


Let´s stick together

tesa och Grafisk-Handel har ingått ett samarbete om försäljning av grafisk tejp i hela Skandinavien. Samarbetet betyder att tesa får en bredare tillgång till den grafiska marknaden via Grafisk-Handels webbshop och att Grafisk- Handel får ett stärkt produktutbud med ännu ett starkt varumärke.