Kategori: Etiketter


Dubbelt så stor mässa

19-20 september hålls norska Sign, Print & Pack-mässan – branschens största mötesplats. Mässan samlar hela sign- och printbranschen och blir denna gång dubbelt så stor jämfört med förra mässan.

Märkningsföretag köps upp

Märkmetoder, som sedan 2004 specialiserat sig på industriell märkning förvärvas av…