Kategori: Finans


Tryckerikunder och produktion flyttas

Holmbergs ingår ett samarbetsavtal med Åtta.45 som tar över produktion och kundrelationer.

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Resultatet steg hos Addbrand

Försäljningen dök under 200 miljoner kronor, men rörelseresultatet gick upp, visar Addbrand Swedens räkenskapsår 2020.

Tryckerikedja tappade 26 procent

Covid-19 pandemin blev kännbar för Justnu:s verksamhetsår 2020. Försäljningstappet blev betydande jämfört med föregående år, visar senaste bokslutet.

Starkt resultat trots motigt år

Ett klart försäljningstapp, men 2020 blev ett bättre år än väntat för JCDecaux som är verksamma inom utomhusreklam över hela Sverige.

Danagård förbättrar rörelseresultat

Danagård Litho med säte i Ödeshög snyggar till rörelseresultatet men tappar en femtedel av omsättningen, visar 2020 års bokslut.

Byrå rasade 50 procent

Kostnadsbesparande åtgärder präglade 2020 för marknadsföringsbyrån Retail House Sweden som fick se det sammanlagda försäljningsvärdet reduceras med 50 procent.

Uppköpt tryckeri fick försäljningstapp

Stockholmstryckeriet AJ E-Print, som numera ingår i Scandinavian Print Group, försämrar resultatet och tappar 25 procent i omsättning, visar bokslutet 2020.

Kraftig resultatförbättring för Parajett

Moderföretaget i koncernen, Parajett AB, gör 2020 ett positivt resultat och en rejäl resultatförbättring jämfört med föregående år.

Gävle Offset tappar 20 procent

Rörelseresultat och omsättning minskar för Gävle Offset jämfört med 2019 års bokslut, men visar ändå plussiffror på sista raden.