Om tidningen

Om tidningen
I augusti 2015 bytte AGI Grafiskt Forum namn till Sign&Print. Det är den heltäckande tidningen för alla som publicerar, producerar och distribuerar information. Vi bevakar utvecklingen inom alla led i den grafiska kedjan, från originalframställning till distribution.

Vi följer både den tekniska och affärsmässiga utvecklingen i denna föränderliga bransch. Vi tar upp nya trender och företeelser och bevakar regelbundet ämnen som digitalt textilprint, skylttillverkning, digitalt förpackningstryck, produktionsprint, DR, färgstyrning, databaspublicering, efterbehandling, offset och så vidare. Vi har ett stort kontaktnät och ett nätverk av frilansare, alla med spetskompetens inom sitt område.

Ingen annanstans publiceras så breda och djupa tester av program och utrustning som i Sign&Print. Dessa tester är en del i vår filosofi att ge läsaren inte bara löpande nyhetsrapportering, utan också objektiva utvärderingar, översikter, tips och råd. Läsaren kan lita på Sign&Print.

Skops läsarundersökning, som täcker reklambyråer, prepress-företag, tryckerier och bokbinderier, visar att så också är fallet. Över 80 procent ser Sign&Print som deras viktigaste informationskanal vad gäller branschen. Av våra läsare anser 80 procent att tidningen är trovärdig eller mycket trovärdig. Så många som 70 procent ger den helhetsbetyget bra eller mycket bra.