Tags: april


Röda siffror för storformatstryckeri

En tredjedel av fjolårets omsättning försvann och rörelseresultatet hamnade på minus för Gigantprint.

Premiär för AGI i Kina

Med start idag börjar AGI ge ut tidskriften AGI i Kina. Redaktörer och säljpersonal är på plats och upplagan blir rekordstora 78 miljoner exemplar.