Tags: årsredovisning


Prognos: Högsta orderstocken på tio år

Försiktig optimism rapporterar Heidelberg inför det nya räkenskapsåret 2022/23. Koncernens orderstock på cirka 900 miljoner euro den 31 mars 2022 är den högsta på tio år.

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Danagård förbättrar rörelseresultat

Danagård Litho med säte i Ödeshög snyggar till rörelseresultatet men tappar en femtedel av omsättningen, visar 2020 års bokslut.

Gävle Offset tappar 20 procent

Rörelseresultat och omsättning minskar för Gävle Offset jämfört med 2019 års bokslut, men visar ändå plussiffror på sista raden.

Prepress-företag dalar i försäljning

Miller Graphics Scandinavia förbättrar rörelseresultatet men lyckas inte vända den negativa trenden i försäljningen.

Rörelseresultatet visar rött för TMG Tabergs

TMG Tabergs som gjorde två förvärv 2019 har inkommit med sitt bokslut.  Rörelseresultatet visar minus och omsättningen faller jämfört med föregående året.

Elanders försäljning minskar kraftigt

Elanders omsättning faller tungt visar bokslutet för verksamhetsåret 2019.

Postnord Strålfors omsätter över miljarden

Postnord Strålfors AB ökar på försäljningen med 61 miljoner kronor. Omsättningen passerar därmed miljardgränsen.

Mailit ångar på – främst digitalt

Vinst på sista raden. Däremot når försäljningen inte riktigt upp till fjolårets siffror, visar Mailit Innovations bokslut.

Sandéns förbättrar rörelseresultatet

Sandéns Security Printing snyggar till rörelseresultatet något, men tappar drygt en miljon kronor i omsättning jämfört med föregående året.