Tags: Återvunnet papper


Nättryckeri slår ett slag för print på återvunnet papper

Tyska Onlineprinters klimatkompenserar och utlovar att koldioxidavtrycket blir noll för kunder som beställer tryckta produkter av återvunnet papper. Kunderna ska också slippa extra avgifter på beställningarna.