Tags: avtal


Handslag befäster nytt avtal

Agfa Graphics får en ny återförsäljare i Sverige som ska leverera både produkter och tjänster till det grafiska mellanledet, med och utan tryck.

Arkitektkopia levererar tryck till Karolinska institutet

Arkitektkopia har ingått avtal med Karolinska Institutet att leverera tryck- och ateljétjänster.

Storsatsar på offset när Elanders knackar på

Ett nytt samarbete har ingåtts. Danagårdlitho kommer fortsättningsvis trycka offset åt Elanders kunder i Sverige. Nu växlar företaget upp med investeringar i en ny maskinpark.

De tar Epple Druckfarben till Norden

Den nordiska distributören Piculell har blivit exklusiv återförsäljare för Epple Druckfarbens tryckfärger. Avtalet gäller Sverige och Danmark. Piculell är verksamma som…

Arkitektkopia får utökat förtroende av Peab

Peab-koncernen har skrivit ett delvis exklusivt avtal med Arkitektkopia för de närmaste två åren. Avtalet omfattar utskrift av ritningar, expomaterial, fasadvepor, arbetsplatsskyltning, trycksaker samt…

Komori allt viktigare för Landas nanoteknik

Landa och Komori har skrivit under ett utökat avtal som rör Landas nanografiska teknik. Redan förra året inledde företagen ett samarbete. Det nya avtalet ger både tillgång till ny teknik och nya, globala säljkanaler för…

Heidelberg ingår avtal inom digitaltryck

Heidelbergs andra kvartal det brutna räkenskapsåret 2013/2014 visade tecken på ekonomisk återhämtning. Nettoförsäljningen landade på 593 miljoner euro, ett tapp jämfört med…

Grafiska avtal i hamn

Grafiska Företagens Förbund, GFF, har tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen är treåriga och innebär kostnadsökningar på sammantaget 6,8 procent under avtalsperioden.

Punkt & Pixel och Koloriten blir ett

Tryckeri Koloriten Offset AB och Punkt & Pixel AB går från den 1 november ihop till ett företag.

Punkt & Pixel och Koloriten blir ett

Tryckeri Koloriten Offset AB och Punkt & Pixel AB går från den 1 november ihop till ett företag.