Tags: bok


Se vinnarna i Svensk bokkonst

Föreningen Svensk bokkonst har sagt sitt. Se de 25 vinnarna som valts ut i Svensk bokkonst 2017. 

En prylbok för nostalgiker

Hylte Tryck har tryckt boken Älskade prylar åt tryckeriets nya kund – Centrum för näringslivshistoria.

Den ultimata bokupplevelsen

Sensory Fiction är ett nytt forskningsprojekt från MIT i Boston, USA, som syftar till att skapa en större…

Instruktivt och välillustrerat om Ipad

Pagina bokförlag är i takt med tiden och har snabbt efter lanseringen av Ipad 4 med Retinaskärm översatt och publicerat Gary Rosenzweigs bok ”Min Ipad” på…

Kolla-affischer samlas i ny bok

Med nya boken Kolla! på affischen 2002–2012 vill man slå ett slag för just affischen i samband med tävlingens 10-årsjubileum. Genom 64 utvalda affischer får vi en återblick på. . .

Njutbar typsnittsläsning

Den nya boken Tidningstyper i brytningstid är en antologi om typografer och typsnitt. Författarna är namnkunniga branschpersonligheter som Gerard Unger, Matthew Carter och Bo Berndal.

Rockband gör ondemand-bok med fansen

Rockbandet Streets of Mars från Växjö låter fansen bestämma vad som ska ingå i en ny ondemand-tryckt bok om bandet. Genom att besvara frågor på Facebook får fansen medverka till innehållet.

John Cleese trycker bok med Ricoh

Ricoh är en av aktörerna i ett bokprojekt med skådespelaren och komikern John Cleese. Ricohs digitalpress C901 Graphic Arts Edition har valts ut att trycka fotoboken med titeln JW2, där alla intäkter går till välgörenhet.

Idéer bevaras på Chromolux i ny kampanj

För att friska upp medvetenheten bland grafiska kreatörer, varumärkesägare och byråer om möjligheterna med Chromolux-kartong inleder M-real Zanders en kampanj på temat “De bästa idéerna på det bästa papperet”.

Grafisk form för regniga dagar

Efter förra årets underhållande och annorlunda typografibok, Hyperactivitypography, har norska Studio3 på uppdrag av Arctic Paper lanserat en ny bok – Graphic Design For Rainy Days – om den grafiska formgivningens historia under 200 år.