Tags: bokslut


Normalläge för Wikströms

När Wikströms tryckeri stängde sitt bokslut sista april i fjol hade omsättningen minskat marginellt. Företaget ser dock positivt på framtiden.

Rött för Kalmartryckeri

Omsättningen sjunker och rörelseresultatet visar rött för Lenanders Grafiska.

Händelserikt år hos Åtta.45

Åtta.45 Tryckeri bättrar på rörelseresultatet men nådde inte upp till omsättningen i bokslutet året innan.

Mailit ångar på – främst digitalt

Vinst på sista raden. Däremot når försäljningen inte riktigt upp till fjolårets siffror, visar Mailit Innovations bokslut.

Minskade intäkter för Umeåtryckeri

NRA Repro tappar i omsättning och rörelseresultatet i sitt senast bokslut.

Tufft år för Eskils

Omsättningen sjunker och rörelseresultat visar rött för Eskils tryckeri, men ändå lyckas Boråsföretaget hamna på plus på sista raden.

Starkt bokslut för Hot Screen

Kungsbackaföretaget Hot Screen plussade på siffrorna rejält under räkenskapsåret 2019.

Hylte Tryck bättrar på rörelseresultat

Hylte Tryck förbättrar rörelseresultatet men gör ett mellanår vad gäller försäljningen.

Kraftigt tapp för Holmbergs

Helhetsleverantören Holmbergs visar minussiffror och ett rejält tapp i omsättningen efter stora omstruktureringar i försäljningen.

Förändringsarbete sliter på siffrorna

Eskils Tryckeri påbörjade en ansenlig omläggning 2015 som fortfarande syns i utgången av….