Tags: bokslut


Starkt bokslut för Hot Screen

Kungsbackaföretaget Hot Screen plussade på siffrorna rejält under räkenskapsåret 2019.

Hylte Tryck bättrar på rörelseresultat

Hylte Tryck förbättrar rörelseresultatet men gör ett mellanår vad gäller försäljningen.

Kraftigt tapp för Holmbergs

Helhetsleverantören Holmbergs visar minussiffror och ett rejält tapp i omsättningen efter stora omstruktureringar i försäljningen.

Förändringsarbete sliter på siffrorna

Eskils Tryckeri påbörjade en ansenlig omläggning 2015 som fortfarande syns i utgången av….

Vändning i rörelseresultatet

Laholms Litho gör ett bättre resultat i sitt senaste bokslut. Men omsättningen ….

H-Tryck eldar på för fullt

H-Tryck spräckte försäljningsmålet med råge och gjorde en totalökning med ….

Sandéns säkerhetstryck rusar uppåt

Sandéns security printing i Eslöv visade god orderingång i senaste bokslutet och lyckades vända ….

Inntech bygger vidare i försäljning

Inntech Signmaker Sweden ökar i omsättning men gör ett sämre resultat jämfört med föregående år.

Marginell förändring för NRA Repro

Umeåtryckeriet NRA Repro fortsätter på samma inslagna väg men tappar något i försäljningen…  

Digitaltryckeri visar stark försäljning

Digaloo med bas i Borlänge kommun ser ökad försäljning inom tapet- och storformatsproduktion. I 2017 års bokslut framgår att nettoomsättningen slutade på 43,1 miljoner kronor jämfört med 39,1 miljoner kronor under föregående år.