Tags: CABS4000S/V


Bokbinderi: ”Vi investerar för att finnas kvar”

Hellströms Grafiska hoppas på kundtillskott. Och det är en för Sverige unik helautomatiserad limbindningslinje som tacklar 4 000 böcker i timmen som ska få tryckerikunderna att lägga beställningar.