Tags: Citysign


En folierares resa

Simón Polakof på Citysign i Malmö ger sin syn på folieringsbranschen och dess utveckling.