Tags: Coronavirus


Fespadatum i Madrid ställs in

Fespamässan i Madrid skjuts på framtiden till följd av coronavirusets spridning i Europa.

Coronaviruset skapar oro
– Fespa vidtar åtgärder

OBS: Artikeln har uppdaterats! Fespa-organisationen agerar för att minimera riskerna att coronaviruset sprider sig bland besökarna och utställarna på mässan i Madrid.