Tags: dekor


Svagare orderingång för skyltföretag

Skylt- och dekortillverkaren Systemtext tappade i försäljning i senaste bokslutet.

Utsikter för grafiska filmer och folier

Tillväxtvolymer väntas för storformatstryck med vattenbaserat bläck i ett pass och för material som filmer och folier.