Tags: digitalisering


Ritar om för satsning på storformat

Brand Factorys vd Annica Axelsson säger att de har bredden som kunderna efterfrågar.

Chefer saknar strategi att gå digitalt

En undersökning visar att drygt hälften av alla vd:ar på svenska företag saknar en strategi för digitalisering. Närmare en fjärdedel av dessa uppger att anledningen beror på tidsbrist.

Rapport om värdet av digitalisering

En ny rapport har uppskattat värdet av digitalisering och automation för tryck-,förpacknings- och pappersindustrin.

På automationsresa

EO Grafiska satsar på automation och mervärde till kunderna. Vd:n Annika Dannemann siktar mot att företaget jobbar med 90 procent automatiserade flöden inom fem år.

Skolan som satsar digitalt

Brobygrafiska ansöker om att dra igång nya grafiska yrkesutbildningar med digitalisering i fokus.
– Vi vill att våra studerande och vår bransch ska tillhöra morgondagens vinnare. Därför satsar vi extra mycket på de möjligheter branschen har inom digitalisering, säger verksamhetsledaren Per Branzén.

Så ser företagen på digitalisering

Ricoh har genomfört en undersökning om europeiska företags syn på digitaliseringens betydelse som visar…

Ledarstrategier när kartan ritas om

Konferensen Grafisk dag lägger fokus på hur företagsledare ska kunna stå kvar vid rodret i en tid av snabba omställningar.