Tags: dm


Direktreklam får störst gensvar

Direktreklam får sju gånger mer gensvar än alla andra kanaler kombinerat, enligt undersökningar för 2015…

Gå på kurs i direktmarknadsföring

Organisationen Swedma håller en heldagskurs direktmarknadsföring den 11 mars. Kursen fokuserar på de mest framträdande DM-kanalerna, som…

Mäter du ditt DM-resultat?

Årets juryarbete i Guldnyckeln, Sveriges största tävling i resultatorienterad reklam och marknadsföring, präglades av tre framträdande nyheter – en ny typ av jury, helt nya kategorier och ett större inslag av de nya medierna i kampanjerna. Arbetet med juryn har också gett upphov till tre reflektioner: De tävlande befinner sig på väldigt olika nivåer vad […]

Framgångsrikt DR-koncept med QR-koder

Det amerikanska direktmarknadsföringsföretaget RSVP Publications tar till QR-koder på sina utskick för att nå ut till mottagarna. Och enligt statistiken är det helt rätt målgrupp som väljer att scanna in koderna.

Keynote på Print 2011: Personlig DR en vinnare

Telge Energi är elbranschens underdog som raskt norpat marknadsandelar. Till stor del genom smart användning av personlig direktreklam. Marknadschefen Jan Molin berättar om företagets filosofi.

Direktreklamen tappade

Direktreklamen tappade 15 procent under första halvåret i år, jämfört med första halvåret i fjor. Detta är den enda reklamkategorin som minskar, när exempelvis annonsering ökar med 16 procent och sökordsmarknadsföring med 34 procent.

DM driver detaljhandeln

Den brittiska organisationen för direktmarknadsföring, DMA, har släppt sin första rapport i en ny rapportserie som heter Value of DM. Rapporten visar att DM bidrog till över en tredjedel av försäljningen inom detaljhandeln under 2009.

DM-budgetar flyttar till digitala kanaler

En ny engelsk undersökning visar att en majoritet av de engelska företagen använder allt mer pengar på digitala kanaler – på bekostnad av DM. Ett antal företag menar också att de inom några år går över helt till digitala kanaler.