Tags: ekonomi


Så ser medieinvesteringarna ut 2017

Medieinvesteringarna för 2017 talar sitt tydliga språk: digital annonsering dominerar. Men det finns även uppstickare…

Visutech går som tåget

Efter lång tid i högkonjunktur kan nu det motsatta vara på ingång. Men Visutech är väl förberedda med ett vinstgivande år i ryggsäcken.

Färre ordrar för KBA, väntar på Drupa-effekt

KBAs preliminära halvårssiffror för det första halvåret visar att koncernens orderingång sjunker. Dock menar man att Drupa-effekten inte visar sig förrän under nästa halvår.

Vinst trots minskad försäljning för Xeikon

Xeikons försäljning sjönk med 7 procent förra året, från 139,3 miljoner euro, till 129,8 miljoner euro. Dock var vinsten glädjande 7 miljoner euro, mot 4,7 miljoner euro 2010.

Kodak i motvind

Med en halverad försäljning sedan 2005, stora fluktuationer på börsen den senaste veckan och flera frågetecken har Kodak fått ekonomiska problem. Experter hävdar att en konkurs kan vara ett alternativ.

Blygsam ökning för HP

HP rapporterar en blygsam omsättningsökning under andra kvartalet räkenskapsåret 2010-2011. Nettoomsättningen landade på 31,6 miljarder dollar, en treprocentig uppgång jämfört med samma period räkenskapsåret 2009-2010.

Xeratech-grundare misstänks för plundring

Dokumenthanteringsföretaget Xeratechs ägare anklagas av Sjätte AP-fonden för plundring. Sjätte har ett 35-procentigt innehav i Xeratech.

KBA sparar och planerar samarbete

Tryckpressleverantören KBA ska spara ytterligare 300 miljoner euro fram till år 2013. Syftet är att motverka den sviktande försäljningen och snabbare komma tillbaka på svarta siffror. Samtidigt håller företaget dörren öppen för samarbeten.

M-real lanserar lönsamhetsförbättringsprogram

M-real lanserar ett nytt lönsamhetsförbättringsprogram med ett årligt mål på 80 euro miljoner euro. Den fullständiga årliga effekten kommer först att vara synlig 2011. Hälften av vinstförbättringarna ska komma från fasta och variabla kostnadsbesparingar och den andra hälften genom att effektivisera stödfunktionerna. Detta för att återspegla den nya koncernstrukturen som

X-Rite antar vinstplan

Med anledning av avmattningen i den globala ekonomin har X-Rites resultat för det fjärde kvartalet 2008 varit under förväntan. Företaget har därför reviderat prognosen för 2009 och ämnar göra stora nedskärningar. X-rite har även antagit en ny plan för att förbättra vinsten som ska stämma bättre överens med förutsättningarna 2009.