Tags: Exakta


Exakta förvärvar anrikt tryckeri

Koncernen aviserar att de tar ytterligare ett steg mot målet att bli Sveriges ledande grafiska aktör.

Maskintillskott i flytten

Exakta Print utökar produktionskapaciteten inom digitaltryck. Kunderna kommer erbjudas nya produkter och smartare och bättre lösningar för att nå optimal produktionsekonomi, säger vd:n Patrick Andersson.

Exakta slår samman allt

Exaktas fyra enheter i Malmö har alla legat på olika platser i Malmö. Nu blir det en enda central bas i Norra Hamnen där de brer ut sig på stora ytor med både produktion och huvudkontor.

Exakta Group och Tryckfolket går ihop

Tryckerikoncernen och mediehuset Exakta Group går ihop med malmöbaserade Tryckfolket. Samgåendet i södra Sverige innebär att man får ett stortryckeri med 160 anställda och en förväntad omsättning på…

Ytterligare hopslagning i Skåne

Knappt två år efter att Exakta och Printing slogs ihop är det dags att även lägga in de hopslagna bolagen BBAB och Printus i koncernen. Det hopslagna. . .

Två stora Skånetryckerier slås ihop till ett större

Hässleholmstryckeriet Exakta går ihop med Malmöföretaget Printing och bildar Exaktaprinting AB. Koncernchef för det nya bolaget blir Håkan Larsson, tidigare vd på Exakta.

Mediatrender

• Tryckerichef blir VD för Norrbottens media. • Heidelberg sålde Idab Wamac. • GTC fortsatte att investera. • PJ Kroon passerade 51 Mkr och gav tvåsiffrig marginal. • Tejptryck ökade försäljningen och förbättrade resultatet. • Kipro i Malmö gick omkull. • Fagerblads sålde åttafärgare. • Exakta anställde kvalitets- och miljöansvarig.