Tags: Fogra


Först ut – får certifikat för stabilitet i hela utskriftsprocessen

EFI och deras Fiery digital front end-teknik kombinerat med tryckpressen Landa S10 Nanographic Printing Press har fått ta emot Fogras nya utvidgade FograCert VPS-certifiering. Det är en helt ny certifiering som synar hela stabiliteten i tryckprocessen.

Kodak utökar Matchprint-portföljen

Kodak breddar sin portfölj med förprovtryckspapper med Matchprint Pro Coated SM240P Media Type 5. Det är den tredje produkten i Matchprint-familjen och ska enligt företaget garantera en färgåtergivning som är kompatibel med internationella standarder, utan behov av att simulera papperets färgnyans.

Océ CS665 Pro certifierats av Fogra

Fogra har certifierat Océ CS665 Pro med EFI Firey, EFI Color Profiler Suite och Océ Proofing Paper som ett “Validation Printing System”. Det digitala produktionssystemet uppfyller kraven i den helt nya FograCert-certifiering enligt ISO / CD 12647-7 som ska verifiera att skrivare kan skriva ut förutsägbart, konsekvent och med mätbar

Sun och Fogra i samarbete

Sun Chemical har skrivit under ett avtal som innebär ett partnerskap med den grafiska forskningsorganisationen Fogra. Samarbetet innebär att företaget ska bidra till organisationens PSO- (Process Standard Offset) certifiering av offsettryckerier. Avtalet gör att Sun Chemical ska hjälpa tryckerier att klara av kraven för tryckstandarden ISO 12647-2. Standarden är till