Tags: förbrukningsvaror


Let´s stick together

tesa och Grafisk-Handel har ingått ett samarbete om försäljning av grafisk tejp i hela Skandinavien. Samarbetet betyder att tesa får en bredare tillgång till den grafiska marknaden via Grafisk-Handels webbshop och att Grafisk- Handel får ett stärkt produktutbud med ännu ett starkt varumärke.

Heidelberg förstärker på förbrukning

Heidelberg Sverige fördubblar försäljningsstyrkan för området förbrukningsvaror. Förstärkningarna heter Rickard Rafsted och Lars Wall.