Tags: förbrukningsvaror


Heidelberg förstärker på förbrukning

Heidelberg Sverige fördubblar försäljningsstyrkan för området förbrukningsvaror. Förstärkningarna heter Rickard Rafsted och Lars Wall.