Tags: förbrukningsvaror


ESAB vässar produktsortimentet

Lithoinks verksamhet slås samman med Edvard Schneidler.

– Våra respektive produktsortiment kompletterar varandra perfekt, säger Axel Irestedt.

Heidelberg förstärker på förbrukning

Heidelberg Sverige fördubblar försäljningsstyrkan för området förbrukningsvaror. Förstärkningarna heter Rickard Rafsted och Lars Wall.