Tags: försäljning


Agfa på väg att sälja offsetverksamheten

Agfas transformation fortsätter. Företagets grafiska verksamhet går mot att bli helt digital och nu står det klart att offsetdelen står nära en försäljning.

Horizon Sverige utökar säljstyrkan

Efterbehandlingsföretaget förstärker med två nya rutinerade medarbetare på den nordiska marknaden. Mikael Arnberg tar plats i Horizons säljorganisation i Sverige.

Bokförsäljningen fortsätter uppåt

Försäljningen av böcker ökade med 10,2 procent under det första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020. Ökningen avser både både tryckta och digitala böcker.

Signcom förstärker säljstyrkan

Rickard Broman, med lång erfarenhet inom storformat, är Signcoms senaste rekrytering.

Fartfyllt på småländska höglandet

Manualproduktionen går för högtryck hos tryckeriet Åkessonberg. Med storkunder i ryggen, beställtryck on demand, och fler trycksegment i görningen är planen att försäljningsrekorden ska hopa sig på det småländska höglandet de kommande åren.

Förstaplats sex år i sträck

Då var det dags igen. Swissqprints Nyala-maskin står åter herre på täppan som den mest sålda storformatsskrivaren i sin klass i Europa, enligt analysföretaget Infosource.

Quadient vässar teamet

En ny laguppställning med inriktning mot grafisk efterbehandling tar plats hos Quadient.

Müller Martini säljer tryckdivision

Sex år efter att produktion av rullbaserade tryckpressar stoppades så säljer Müller Martini MM Druckmaschinen till Goebel Capital i Schweiz. Müller Martinis befintliga kunder ska garanteras ett långsiktigt stöd, och även kunna att dra nytta av den senaste utvecklingen från Goebel.

Heidelberg säljer av etikettsidan

Heidelberg koncentrerar verksamheten ytterligare och säljer av Gallus, en dominant spelare inom etikettryckning med flera olika tryckmetoder.

Mellanår för Kph Trycksaksbolaget

Uppsalatryckeriet känner av en vikande marknad och försäljning, men rörelseresultatet stiger och företaget ser med tillförsikt på framtiden med nya digitala lösningar.