Tags: forskning


Hon ska bidra med innovationskraft

Den globala etikettillverkaren Avery Dennison, utser Pascale Wautelet till ny vice vd för företagets verksamhet inom forskning och utveckling av etiketter och grafiska material.

Papper som genererar elektricitet

Ett samarbete mellan Carnegie Mellon University och Disney Research har resulterat i en prototyp på ett papper som kan generera elektricitet genom att användaren…

Sverige föregångare inom tryckt elektronik

I stark konkurrens från storföretag och andra aktörer i Europa har testmiljön för produktion av tryckt elektronik i Norrköping, PEA Manufacturing, utsetts till…

Forskar inom tryckt elektronik

Tryckt elektronik är en växande industri med stora framtida användningsområden. Istället för att tillverka elektronikkomponenter genom. . .

Björk ger förnyelsebar plastråvara

Grön modifiering av den naturliga polymeren xylan förbättrar ett flertal materialegenskaper enligt ny licentiatavhandling av Johanna Persson.

Forskarupptäckt kan ge bättre inkjetteknik

Forskare vid universitetet i Cambridge har löst en av tryckvärldens största utmaningar – hur rinnande vätska bryts upp i droppar. Det kan ge positiva effekter på utvecklingen av . . .

Forskningsmiljoner till Mittuniversitetet

Tillväxtverket har beviljat Mittuniversitetet 12 miljoner kronor för EnergyWise, ett forskningsprogram kring förnyelsebar energi för industribruk, bland annat pappersproduktion.

Forskning ger reptålig folie

Ett arbete utfört av en grupp forskare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, i Boston, USA, kan leda till att vi får bättre lacker och folier. Receptet är polymerbaserade, nanokomposita material.

HP forskar om avfärgning

Avfärgning är en fortsatt het fråga i den grafiska branschen. Efter vårens larmrapporter kommer nu information om flera forskningsprojekt på området.

Finskt forskningsprojekt om miljöpåverkan

De växthusgaser som släpps ut i samband med produktionen av en enda dagstidning under dess livscykel motsvarar en bilresa på en kilometer. För en bok är motsvarigheten en bilresa på sju kilometer. Det visar ett stort forskningsprojekt vid finska VTT Technical Research Centre.