Tags: gigantprint


Röda siffror för storformatstryckeri

En tredjedel av fjolårets omsättning försvann och rörelseresultatet hamnade på minus för Gigantprint.

Förlängt finansiellt år för Gigantprint

Norrköpingsföretaget Gigantprint redovisar ett förlängt bokslut under den nya ägaren Stibo-koncernen. Målet är att fortsätta expansionen i Skandinavien.

Gigantprint ökar försäljningen

Storformatsjätten Gigantprint bättrar på omsättningen i senaste bokslutet.

Ljusning för Gigantprint

Gigantprint som bedriver tryckeriverksamhet på området storformat visar, efter effektivisering av verksamheten och en ägarförändring, på svaga plussiffror under fjolåret.

Gigantprint etablerar sig i Skåne

Gigantprint är en grafisk tjänsteleverantör med produktion av material för butiker, event och utomhusexpinering. Genom att ta över delar av…