Tags: grafisk produktion


När stora företag 
ska göra original

Mäklare, butikskedjor och myndigheter är exempel på företag där typografiskt okunniga förväntas göra original till annonser, trycksaker, banners och webbpublicering. Förutom att de saknar kunskap, så har de sällan Indesign eller andra hjälpmedel. Då finns det bara en lösning och det är mallade webbdokument.

Exakta slår samman allt

Exaktas fyra enheter i Malmö har alla legat på olika platser i Malmö. Nu blir det en enda central bas i Norra Hamnen där de brer ut sig på stora ytor med både produktion och huvudkontor.

Tillskott i Spectraview-serien

NEC Display Solutions lanserar nu ett nytt tillskott till Spectraview-serien i form av SpectraView 241. Den nya bildskärmen är särskilt framtagen för. . .

Årets Xenter-tryckare redo för branschen

Nu har en ny kull tryckare examinerats från KY-utbildningen ”Tryckare – grafisk produktion” vid Xenter i Botkyrka. Efter 1,5 års teoretiska och praktiska studier är studenterna färdiga för anställning på ett grafiskt företag.