Tags: grafiska företagen


Nya ansikten i styrelsen

Fyra kvinnor tar plats i Grafiska Företagens styrelse. Lär känna dem och de frågor de brinner för mest.

Print Next – stor framgång för Grafkom

Över 200 leverantörer och grafiska producenter – men även en del beställare – var samlade när Grafkom, i samarbete med Grafiska Företagen, arrangerade konferensen Print Next den 25 och 26 april 2018.

De satsar på branschens största nätverksträff

I april anordnas Print Next – en satsning av Grafiska Företagen och GrafKom. Några talare är redan spikade….

Var med och påverka den grafiska branschen

Globalisering och digitalisering ökar behovet av gemensamma standarder. Gå med i arbetsgruppen för grafiska standarder i Sverige, SIS/TK 434 Grafisk teknik. Utöver att vara med och påverka vad som ska ingå i standarderna så får man också…

Grafiska Företagen om fackens krav på löneökningar

Facken inom industrin har lagt fram sina krav inför avtalsförhandlingarna 2017. Kraven är i korthet; ett ettårigt avtal med 2,8 procent i löneökning med …

Grafiska Företagen lanserar ny profil

Som ett tecken på en ny inriktning mot att bli ett modernare och mer affärsnära förbund har Grafiska Företagen lanserat en ny …

Ny vd med höga ambitioner

Med Ravindra Parasnis kommer kunskap från Asien, USA, Nordafrika och Europa in i Grafiska Företagen.