Tags: halmstad


Framtid i fokus för flexoförening

Den 2 april håller Sweflex, Svensk Flexografiförening, tillsammans med Dansk Flexo Forum årsmöte och seminariedag i Halmstad.

Vändning i rörelseresultatet

Laholms Litho gör ett bättre resultat i sitt senaste bokslut. Men omsättningen ….

Arkitektkopia öppnar i Halmstad

Nyöppnade Arkitektkopia i Halmstad är ett dotterbolag till offsettryckerierna Printografen och Skånetryck. Enligt enhetschefen Håkan Walhed är det ett sätt att utveckla erbjudandet.

Bording köper specialtryckeri

Den danska tryckerikoncernen F E Bording förvärvar 80 procent av aktierna i Halmstad Tryckeri AB. Säljaren, Läsprodukter AB i Halmstad, behåller resterande 20 procent och de tidigare ägarna kommer att finnas kvar i bolaget.