Tags: HP Indigo 30 000


Flexibelt tryck gör kartongen säljande

Sedan Kartongbolaget som första kund i Skandinavien införskaffade digitalpressen HP Indigo 30 000 är inget längre sig likt. Men trots att kunderna allt oftare skriker efter variabelt tryck så är kunskapen om digitaltryckets möjligheter fortfarande låg.