Tags: investeringar


Investeringsbehovet ökar menar Grafiska Huset

Under ett antal år av en låg profil på investeringar så har det blivit en ökad efterfrågan på olika utrustningsbehov. Det menar Jonny Henningsson på Grafiska Huset i Växjö.

Reklamkakan blev mindre 2009

Det investerades för drygt 57,7 miljarder i marknadskommunikation 2009. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med 2008.