Tags: irm media


IRM reviderar prognos för 2014

IRM:s nya prognos visar att reklaminvesteringarna väntas fortsätta öka under slutet av 2013 och även under nästa år. Under 2014 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,6 procent jämfört med 2013 och uppgå till…

DR-statistik varje månad

Institutet för Reklam- och mediestatistik, IRM, publicerar nu för första gången statistik för direktreklamen månadsvis.