Tags: kepa


Malmötryckeri köper Kepa Tryck

Förvärvet innebär att det blir både digitaltryck, offset och storformat i lokalerna.

Gemensam standard för pappersgrossister

Den manuella hanteringen av elektroniska prisfiler ökar i takt med att allt fler system tillkommer. För att underlätta arbetet för samtliga aktörer på marknaden, har KEPAs finpappersgrossister påbörjat arbetet för att skapa en ny gemensam branschstandard.