Tags: koldioxidutsläpp


Nättryckeri slår ett slag för print på återvunnet papper

Tyska Onlineprinters klimatkompenserar och utlovar att koldioxidavtrycket blir noll för kunder som beställer tryckta produkter av återvunnet papper. Kunderna ska också slippa extra avgifter på beställningarna.

Manroland bygger miljöverktyg

Manroland har i samarbete med företaget Climate Partner tagit fram ett verktyg för att beräkna och kompensera för koldioxidutsläpp i trycksaksproduktionen.

ISO-standard för miljömätning på gång

Internationella Standardorganisationens tekniska kommitté, TC 130, har lanserat en ny arbetsgrupp med namnet WG11. Målet för gruppen är att utveckla en uppsättning standarder som ska täcka tryckindustrins miljöpåverkan.