Tags: korrektur


Korrektur direkt i Indesign

Nu kan du göra korrektur direkt i Adobes Indesign och allt sköts via webbläsaren. Funktionen är tillgänglig för alla med ett Creative cloud-konto.

Gratis proofing-verktyg från Webproof

Webproof är ett online-korrekturverktyg för grafisk produktion, där du laddar upp dina korrektur och kan kommentera och acceptera sidor direkt i webbläsaren. Nu introducerar …