Tags: Kostrzyn


Investeringspaket för finpapper

Arctic Paper pumpar in 10 miljoner euro för att öka kapaciteten på sitt största pappersbruk.
– Vi har en stark tro på framtiden och ser affärsmöjligheter i lönsamma segment på finpappersmarknaden, säger vd:n Per Skoglund. 

Stabil tillväxt och högre vinst för Arctic Paper

Arctic Papers försäljning uppgick till 2 685.8 MSEK under årets nio första månader. Rörelseresultatet ökade med 60 procent och uppgick till 136,9 MSEK. Vinsten efter skatt blev 120,3 MSEK och var 27 procent högre än vid samma period 2007.