Tags: layout


Arkitektkopia levererar tryck till Karolinska institutet

Arkitektkopia har ingått avtal med Karolinska Institutet att leverera tryck- och ateljétjänster.

Cacidi skapar bättre Indesign-flöde

Cacidi Production Server är företagets senaste tillskott för att automatisera rutiner i Adobe Indesign CS4. Syftet är att eliminera de många manuella processerna.