Tags: lienz


Du ska älska dina kunder
– inte tekniken

Nu kommer maskinen som ska kliva fram efter den kända fotoskrivaren Lambda.

Toppmodern forskning hos Durst

Durst har öppnat ett nytt forskningscentrum i Lienz, Österrike. Här arbetar experter med att utveckla företagets bläckstråleteknik, både utrustning och förbrukningsmaterial.