Tags: Markbladet Tryckeri


Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Tapp för Markbladet tryckeri

Markbladet tryckeri med säte i Marks kommun visar minskad omsättning under fjolåret. Men företaget uppvisar ändå en vinst…