Tags: mässor


Tyska mässor ställs in

Det blir att klicka in sig på digitala möten istället för att skaka tass. Den tyska mässtrion Viscom, PromoTex Expo och PSI ställer in. Besökare får istället nöja sig med ett online-format.

Fortsatt näringsförbud – en hel bransch står kvar på perrongen!

I ett öppet debattbrev riktar Jan Lundemo och Björn Mattsson på Maxdialog skarp kritik mot den förda covid 19-politiken avseende mässor och event.

När ska vi mötas?

Branschen är tveksam till att träffas i höst – men tron på nästa år är hög. Det är slutsatsen av en rundfrågan till tillverkande sign- och printföretag.

Graphic Powers fortsätter resan i USA

Den amerikanska marknaden blir allt mer betydande för Sverigebaserade Graphic Powers. Företaget har flera inplanerade mässor i det stora landet i väst för att marknadsföra sin programvara för att skapa vektorgrafik.

Printar i 2d och bygger i 3d

På Mediagården i Höganäs är det konstruktionen som står i centrum, inte själva tryckproduktionen.

Arkitektkopia vill förenkla för utställare

Mässmontrar och andra exponeringslösningar kräver ofta personliga möten med en designer och flera turer fram och tillbaka. Ett arbete som ofta är både kostsamt och tidsödande. Arkitektkopia vill förenkla detta arbete med sin nya tjänst Monterdesign online.