Tags: media


Ny rapport: Digital reklam irriterar

En undersökning från 2017 visar bland annat att konsumenter uppskattar och litar på det tryckta mediet.

Minskad ökningstakt för annonsmarknaden

De svenska medieinvesteringarna minskade i november med 8,9 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen stod TV för (-18,6 procent). Den största ökningen var för mediekategorierna bio (20,3 procent) och sök (10,6 procent).