Tags: miljöpåverkan


Danskt tryckeri bygger en cirkulär ekonomi

I Laurel Brunners senaste krönika delar hon med sig av sina tankegångar och analyser kring hur tryckeribranschen kan minska sin miljöpåverkan. Vi får också möta det danska företaget PLS Pureprint som arbetar in i det längsta för att bli världens mest gröna tryckeri.

Pocketbokens miljöpåverkan

Laurel Brunner har titta närmare på HP:s studie över pocketbokens miljöpåverkan. Laurel hittar delar i rapporten som hon lyfter fram och tycker att både bokförlag och tryckerier bör tänka närmre över.

Varannan svensk väljer grön förpackning

En undersökning utförd av Grafiska Företagens Förbund och Power of Print visar att hälften av den svenska konsumenterna väljer förpackningar med liten miljöpåverkan.