Tags: molntjänster


Kodak lanserar affärslösningar

Kodak har samarbetat med bland andra Microsoft när företaget nu lanserar molnbaserade mjukvarulösningar som ska hjälpa tryckerier att hantera sina affärsprocesser från början till slut.

Chris om bläcktryckets framtid

Chris Jordan arbetar som konsult inom tryck med att ge strategiska råd. På Grafkom tog han upp vad som kommer att hända inom bläcktrycket de närmaste åren. Chris tog upp tre områden där det kommer att ske stora förändringar…

Fildelning störst molntjänst för USA-tryckerier

Diagrammet visar andelen amerikanska kommersiella tryckerier i alla storlekar och deras svar på frågan …