Tags: NE


Negativt för Nationalencyklopedin

Fjolårets fokus las på utveckling av digitala läromdel för grund- och gymnasieskolor. Försäljningen visar på ett rejält tapp i senaste bokslutet. NE Nationalencyklopedin AB erbjuder tjänster inom kunskap och utbildning till företag, myndigheter och skolor.